Pups

Op deze pagina vind je informatie over de te verwachten nesten en de geboren nesten, welke voldoen aan de eisen gesteld in het Fokreglement en de Code van Ethiek van VLECS. De aangesloten fokkers zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de volledige zorg van hun pups, zoals het fokken, de zorg voor de pasgeborenen, contacten met de nieuwe eigenaren, enz.

Het fokken is een natuurlijke ontwikkeling, waarbij men streeft naar gezonde nakomelingen. Net zoals bij mensen kunnen ook bij honden nakomelingen geboren worden met een bepaalde ziekte of erfelijke aandoening. Dit blijft altijd een risico. Een fokker kan hiervoor niet elke garantie geven op een pup, maar blijft wel streven naar goede gezondheid van de pups. In ons fokreglement zijn hiervoor eisen opgenomen, zodat bij het fokken rekening kan worden gehouden met de keuze van de ouderdieren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze pupbemiddeling via e-mail: info@vlecs.nl.