Code van ethiek

Alle fokkers die hun pups registreren en de nieuwe eigenaren registreren, dienen de code van ethiek te aanvaarden van de VLECS.

Fokkers/eigenaren:
1. Verplichten zich alle honden onder hun toezicht goed te verzorgen en te huisvesten en te zorgen voor een passend geneeskundig ingrijpen, indien nodig.
2. Zal niet fokken met honden die schadelijk zijn voor het ras.
3. Zal niet willens en wetens fokken met verkeerde kenmerken van het ras.
4. Zal geen honden verkopen aan commerciële groothandel, detailhandel of dealers.
5. Zal hun honden niet laten zwerven of grote overlast laten veroorzaken bij hun buren.
6. Zal alleen fokken met gezonde honden.
7. Zal zorgen voor de juiste gezondheidsonderzoeken van hun honden.
8. Zal toezicht houden op de door hen gefokte pups.
9. Schending van deze bepalingen kan leiden tot opzegging/schorsing van het lidmaatschap, en/of maatregelen tot de daartoe erkende instanties voor juridische actie.
10. Zal zich ten opzichte van andere fokkers/leden/aspirant kopers sociaal opstellen en zorgen voor een goede verstandhouding binnen de vereniging.