Fokken

Het fokreglement voor de Vereniging voor Liefhebbers van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25-04-2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Het fokreglement van VLECS
Het fokreglement dat wij volgen vindt u onder deze link: fokreglement VLECS

Banner voor op website fokkers
Deze banner van VLECS kunnen aangesloten fokkers plaatsen op de eigen website.