Fokken

Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Cocker Spaniels bij elkaar te brengen. Daarnaast staat de liefhebberij voor en over de fokkerij, met als doel het fokken van gezonde honden met goede karakters, gericht op de rasspecifieke eigenschappen van de Engelse Cocker Spaniel bij ons bovenaan. Ons fokbeleid is er op gericht dat (te) veel regels overbodig (blijken te) zijn. Door minder regels op te leggen, hopen we dat er meer mogelijkheden zijn voor meer fokkers en hierdoor ook de eenkleur Cocker Spaniel zich weer beter kan profileren. Ons fokreglement is een aanvulling op de code van ethiek, welke het uitgangspunt blijft van de vereniging. De statuten kunt u hier inzien: klik hier

Fokreglement VLECS

Het fokreglement voor de Vereniging voor Liefhebbers van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Alle fokkers zijn verplicht hun fok-activiteiten volgens dit reglement in te richten.

De VLECS heeft, zoals vele rasverenigingen, additionele eisen geformuleerd waaraan de fokprocedure dient te voldoen. Dat betreft eisen met betrekking tot het voldoen aan de rasstandaard en eisen ten aanzien van de gezondheidsonderzoeken van de ouderdieren.

Het fokreglement van VLECS
Het fokreglement dat wij volgen vindt u onder deze link: fokreglement VLECS

Code van Ethiek:
Alle fokkers die hun pups registreren en de nieuwe eigenaren registreren, dienen de code van ethiek te aanvaarden van de VLECS. De code van ethiek is hier te lezen.

Banner voor op website fokkers
Deze banner van VLECS kunnen aangesloten fokkers plaatsen op de eigen website.