Word lid

Als lid van de vereniging word je, na inschrijving, vermeld in onze digitale ledenmagazine ‘VLECStime’. Hiermee word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen over de Engelse Cocker Spaniel en de activiteiten bij VLECS. Uiteraard zien we ideeën, foto’s en verhalen van onze leden graag, om te plaatsen in VLECStime of op de website. Het magazine en de nieuwsbrief worden per e-mail gezonden; heb je geen e-mail, dan sturen we hem graag per post.

Het eerste jaar ben je aspirant lid, daarna word je gewoon lid. Aspirant leden hebben nog geen stemrecht, maar mogen wel de ledenvergadering bijwonen en deelnemen aan activiteiten.

Word lid

Lid worden van VLECS? Dat kan eenvoudig via het online formulier Lid worden of download en print het aanmeldformulier via deze link. Vul het formulier in en stuur het naar ons op (zie adres onder aan deze pagina) of mail het naar ledenadministratie@vlecs.nl.

Kosten lidmaatschap
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is  € 5,00.
Leden betalen per jaar € 25,00 en gezinsleden € 12,50.
Word je na 1 juli lid dan ben je lid tot einde van het jaar erop. Je bent dan wel 1,5 jaar lidmaatschap verschuldigd. Je betaalt dan € 37,50 plus € 5,00 inschrijfgeld als aspirant lid en € 18,75 plus € 5,00 inschrijfgeld als gezinslid. De contributie voldoe je na ontvangst van de factuur die toegestuurd wordt na publicatie in het clubblad.
Op verzoek kan er een lidmaatschapskaart worden toegezonden.

Ledenadministratie VLECS
Margriet Knapper-Kersten
Bovenberg 87
2861 BC Bergambacht
Tel: 06 – 53 52 31 80
E-mail: ledenadministratie@vlecs.nl
Rekeningnummer: NL17RABO0169941809 t.n.v. VLECS | BIC nr. RABONL2U