Lidmaatschap

Als lid van de vereniging wordt u, na inschrijving, vermeld in onze digitale nieuwsbrief ‘VLECStime’. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en de te organiseren activiteiten bij VLECS. Daarnaast verstrekken wij informatie over de Engelse Cocker Spaniel. Als lid mag u zelf ook informatie, foto’s of verhalen inbrengen, welke voor andere leden interessant of leuk kunnen zijn. Deze nieuwsbrief wordt u per e-mail toegezonden; mocht u geen e-mail hebben, dan ontvangt u de nieuwsbrief per post.

Het eerste jaar bent u aspirant lid, daarna wordt u gewoon lid. Aspirant leden hebben nog geen stemrecht, maar mogen wel naar de ledenvergadering komen en deelnemen aan activiteiten.

De contributie

Indien u lid wilt worden kunt u online lid worden via Lid worden of via deze link het aanmeldingsformulier downloaden of uitprinten. Als u het formulier ingevuld en ondertekend heeft kunt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen, of scannen en digitaal aanleveren.

Kosten
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is  € 5,00
Leden € 25,00
Gezinsleden € 12,50
Wordt u na 1 juli lid dan bent u lid tot eind het jaar erop. U bent dan 1,5 jaar lidmaatschap verschuldigd.
Dan betaalt u € 37,50 plus € 5,00 inschrijfgeld als aspirant lid en € 18,75 plus € 5,00 inschrijfgeld als gezinslid.
De contributie kunt u voldoen middels de toegezonden faktuur na publicatie in het clubblad.

Op verzoek kan er een lidmaatschapskaart aan u worden toegezonden.

Ledenadministratie VLECS
Margriet Knapper-Kersten
Bovenberg 87
2861 BC Bergambacht
Tel: 06 – 53 52 31 80
E-mail: ledenadministratie@vlecs.nl

Rekeningnummer: NL17RABO0169941809 tnv VLECS | BIC nr. RABONL2U