Pups verwacht

Het hieronder vermelde nestje voldoet aan het fokreglement van VLECS

Fokker: Mw. Kristel Blankespoor
Adres: Hummeloseweg 65, 7021KN  Zelhem
e-mail: ofkristelscottage@outlook.com
website: https://sites.google.com/site/ofkristelscottage/home
Verwachte geboortedatum: 30 augustus 2021
Kleuren: Blauwschimmel en Oranjeschimmel
Vader: NHSB 3002583 Vianset Ydreams Robot         
Moeder: Sweet Pumpkin of Kristel’s Cottage

Wilt u uw nestje opgeven voor de puppybemiddeling, klik hier voor het puppybemiddelingsformulier.