VLECS

Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniël

Opgericht februari 2011


Lidmaatschap

Als lid van de vereniging wordt u, na inschrijving, vermeld in onze digitale nieuwsbrief “VLECStime”. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en de te organiseren activiteiten bij VLECS. Daarnaast verstrekken wij informatie over de Engelse Cocker Spaniel. Als lid mag u zelf ook informatie, foto’s  of verhalen inbrengen, welke voor andere leden interessant of leuk kunnen zijn. Deze nieuwsbrief wordt u per email toegezonden; mocht u geen email hebben, dan ontvangt u de nieuwsbrief per post.

 

Het eerste jaar bent u aspirant lid, daarna wordt u gewoon lid. Aspirant leden hebben nog geen stemrecht, maar mogen wel naar de ledenvergadering komen en deelnemen aan activiteiten.

 

De contributie:

Indien u lid wilt worden kunt u via deze link het aanmeldingsformulier downloaden of uitprinten. Als u het formulier ingevuld en ondertekend heeft kunt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen, of scannen en digitaal aanleveren. 

 

Kosten:

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is  € 5.00

Leden € 25.00

Gezinsleden € 12.50

Wordt u na 1 juli lid dan bent u lid tot eind het jaar erop. U bent dan 1,5 jaar lidmaatschap verschuldigd.

Dan betaald u € 37,50 plus € 5,00 inschrijfgeld als aspirant lid en € 18,75 plus € 5,00 inschrijfgeld  als gezinslid.

De contributie kunt u voldoen middels de toegezonden faktuur na publicatie in het clubblad.

 

Op verzoek kan er een lidmaatschapskaart aan u worden toegezonden.

 

 

VLECS adresgegevens

Ledenadministratie VLECS

André Fleer,

De Traden 53
 
7826 HM Emmen

Tel: 06-53185029

E-mail: ledenadministratie@vlecs.nl

Rekeningnummer

NL17RABO0169941809 tnv VLECS

BIC nr. RABONL2U